Extrainkomster.nu

Bokföra dricks

Hem > Bokföra dricks

Hur bokför man dricks?

Inom servicebranscher som restaurang att det vanligt att anställda får dricks men det kan vara knepigt att hålla koll på hur man ska bokföra dricks på rätt sätt. All dricks som går igenom kassan ska bokföras men om personalen tar emot den extra betalningen i kontanter från kunden ska de själva redovisa den i sin inkomstdeklaration. 

Att bokföra dricks korrekt är viktigt av flera anledningar, det innebär transparens inför era anställda, ni följer skattereglerna och ni är säkra på att företagets alla intäkter och inkomster redovisas korrekt. Dricks bör bokföras löpande, minst varje månad, för att ni ska vara helt säkra på att det sköts korrekt och att skatter och avgifter betalas i tid.  


Dricks är skattepliktigt

All dricks är skattepliktig ersättning för arbete, om företaget tar hand om dricksen via kontanter eller kortbetalningar spelar ingen roll. Om dricksen går igenom kassan utgör dricksen en inkomst för företaget och lön för de anställda. Det är sedan upp till företaget att bestämma hur dricksen ska fördelas bland personalen. Företaget ska bokföra all dricks som går igenom kassan som en intäkt och redovisa den som lön, vilket innebär att arbetsgivaravgifter och skatter ska betalas på hela beloppet. 

När det inte är arbetsgivaren som betalar ut dricksen till personalen utan de får den direkt från kunden ska personalen själva ta upp den skattepliktiga inkomsten i sin deklaration, det är då inte några arbetsgivaravgifter på dricksen. Du hittar mer information på skatteverket eller genom att ta kontakt med en revisor. 

Om dricksen fördelas till anställda

Om företaget tar emot dricks via kontokort och senare fördelar denna bland personalen, ska den bokföras som lön till personalen. Bokföringen bör inkludera detaljer som visar hur dricksen fördelas på individnivå. Alla transaktioner ska dokumenteras noggrant med verifikationer som visar vilka som är mottagarna och beloppen som har betalats ut. Det är bara dricksen som hanteras av företaget och fördelas av dem till personalen som bokförs som inkomst för företaget och redovisas som lön för de anställda. 

Företag sätter upp egna regler hur dricksen ska fördelas mellan personalen, har de flera verksamheter kan olika regler gälla på de olika arbetsplatserna. När företaget skapar fördelningsreglerna anger de hur dricksen ska fördelas utifrån försäljningsstället och personalen kommer då få dricksen på samma sätt varje månad. 

Företag kan välja på dessa olika sätt att fördela dricksen. 

  • Manuell fördelning 
  • Dela jämnt bland all personal 
  • Fördela per arbetad timma 
  • Servisen får hel och kök halv
  • Personlig dricks  

Moms

Dricks är en ersättning som faller utanför mervärdesskattelagens regler, vilket innebär att den inte är momspliktig. Dricks är en frivillig betalning och ska inte beläggas med moms oavsett hur den hanteras. Det innebär att företag alltid slipper betala moms på dricksen och dricks ska därför bokföras separat. Dricks som betalas ut kontant ska det finnas underlag på då skatteverket ska kunna inspektera inkomstdeklarationen. 


Underlag för bokföring

Det är viktigt att du har en tydlig policy för hur dricks ska hanteras i ditt företag då ska personalen enkelt kunna se hur dricksen ska bokföras, samlas in och fördelas. Det finns olika typer av bokföringsprogram som hjälper dig att underlätta arbetet med att bokföra dricks

Underlag för dricks i kontanter:

  • Datum
  • Utbetalat belopp
  • Till vem dricksen betalades ut
  • Beskrivning som ”kontant dricks” 

Underlag för dricks med kort eller Swish: 

Skapa en kortbetalningsrapport från ditt betalsystem. Rapporten ska visa hur mycket dricks som har inkluderats i varje kortbetalning och gör sen en verifikation för den totala summan av dricks som betalats ut via kort. Det ska innehålla samma information som när dricksen betalas ut i kontanter för att kunna bokföras korrekt. 


Vanliga frågor om dricks

Vi har samlat och besvarat vanliga frågor om dricks

Ska man dricksa i Sverige?

I Sverige är det kutym att dricksa, det är ett sätt att visa uppskattning för bra service, men det är inget krav. Rekommendationen för lämplig dricks är 5–10% av den totala notan, många kortläsare låter dig välja en procentsats som du kan dricksa så du slipper räkna ut det själv. Det är även vanligt att du själv får knappa in summan i kortläsaren och då är det enkelt att runda upp summan du betalar. 

Vem går pengarna till?

Dricksen kan gå antingen direkt till personalen eller hanteras av företaget. Om personalen själv tar hand om kontant dricks utgör den skattepliktig ersättning för arbete och ska tas upp som inkomst av tjänst i deras deklaration. När företaget tar hand om dricksen, fördelar den och redovisar den som lön, utgör dricksen inkomst för företaget och lön för anställda.

SENASTE TIPSEN